a honlap felülete akadálymentes
Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs községek szennyvízelvezetése
Keresés
Kapcsolat
Kaposszerdahely
82/712-526
info@kaposszerdahely.hu

Sántos
82/370-097
santos@somogy.hu

Szentbalázs
82/370-001
polgarmester.szentbalazs@kapos-net.hu
Oldaltérkép
Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs községek szennyvízelvezetése

»Gyakran ismételt kérdések / A befizetésekről

       

Milyen összegű hozzájárulást kell fizetnie Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs lakóinak?
Az egy érdekeltségi egységre eső lakossági hozzájárulás összege mindhárom településen és minden ingatlan esetében egyenlő mértékű: 300.000 Ft.

Mi alapján határozták meg ezt az összeget?
A megvalósítási munkák nettó költségének 83,95 %-át biztosítja támogatásként az Európai Unió és a Magyar Állam. A fennmaradó 16,05 % megfizetése a 3 település ingatlantulajdonosaira hárul: ez meghaladja a 130 millió forintot.  Ám a projektnek vannak olyan részei is, melyek úgynevezett "nem támogatott tartalmak", s ezek megfizetése is a pályázó települések kötelezettsége.
Ezek az alábbiak:
- az állami területek igénybevételéért fizetendő kártalanítás 
- Kaposvár MJV önkormányzatának fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás (ez a feltétele a szennyvíztelepre való csatlakozásnak), valamit
- biztosítani kell 15% tartalékot az esetleges nemfizetések esetére. Mindezek összessége adja az önrész 300.000 Ft-os mértékét.  

Mikor kell befizetni a 300.000 Ft-t, és milyen módon?
A Társulat tagjai az érdekeltségi hozzájárulást 3 módon fizethetik meg:

  • egy összegben 300 000.- Ft befizetésével 2012. február 15-ig
  • havi 6 500.- Ft-os részletekben 2012. február 15-től 60 hónapon keresztül (mindösszesen 390 000.- Ft). Mindkét esetben a Társulat Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvári Fiókjában vezetett 67100169-10036413 számú számlára kell fizetni az alábbi módokon: átutalással, személyes befizetéssel a bankban vagy a mindenkinek megküldött postai csekken.
  • A lakás-takarékpénztári szerződéssel kombinált fizetési mód választásáról 2009-ben kellett dönteni. LTP szerződés kötésére ma már nincs lehetőség, e megoldás mellett 183 lakos döntött. Fontos tudnivaló azonban, hogy az állami támogatás csak azoknak a szerződött ügyfeleknek jár, akik rendszeresen teljesítik a fizetési kötelezettségeiket. A tartozást felhalmozók elesnek a támogatástól!

Kit kell megkeresni a befizetésekkel kapcsolatban? Működik-e ügyfélszolgálati iroda?
A beruházással és a fizetési kötelezettséggel kapcsolatosan bővebb felvilágosítást az alábbi helyeken kaphatnak:
- az érintett települések _ Sántos, Szentbalázs, Kaposszerdahely polgármesteri hivatalaiban
-  a Kapos Hidro Kft. irodájában: Kaposvár, Buzsáki u. 48., Tel: 82/317-010
-  az info@csatornaprogram.hu e-mail címen
-  az ingyenesen hívható zöld számon: 06-80/622-999

Van-e még lehetőség a Lakástakarék-pénztári szerződés kötésére?
Nem, erre csak 2009-ben volt lehetőség. Akkor tájékoztatást kapott a lakosság arról, hogy e kedvezményes, állami támogatással járó konstrukció később nem áll rendelkezésre.

Mi az a társulati hitel?
A Társulat részletfizetési lehetőséget biztosít azoknak, akik nem tudják teljesíteni az egy összegű fizetést. Ennek időtartama 5 év, mértéke havonként 6 500.- Ft, amely végül 390 000.  Ft-os díj lesz a kamatokkal. Az első részlet (6 500.- Ft) 2012. február 15-én, a további részletek minden hónap 15. napján esedékesek.

Lehet-e egyszerre többet fizetni vagy kötelező betartani a részletfizetés ütemezését?
Természetesen lehet: a kamatot ez esetben arányosítva számolják ki.

Mire jogosít fel a lakossági hozzájárulás?
A lakosság hozzájárulása arra jogosítja fel az ingatlantulajdonost, hogy rácsatlakozzon a szennyvízcsatorna-hálózatra. Nem foglalja azonban magába azt a költséget, amely a lakóház és a csatlakozó idom közötti összeköttetéskor merül fel. Azt a háztartásoknak önállóan kell rendezniük.

Mi történik akkor, ha valaki nem tud fizetni?
A többség érdeke védelmében szigorúan ügyel a befizetésekre a víziközmű társulat. Ha valaki nem fizet, akkor az érdekeltségi hozzájárulás rajta adók módjára behajtható az 1995.évi LVII.tv  35§ (3) bekezdése alapján. Ez gyakorlatban végrehajtást jelent bankszámlával szemben vagy jövedelemből való letiltást, végső esetben ingóság foglalást.

Mi alapján történik majd a szennyvíz díjának megfizetése?
A mérés vízóra alapján történik, azonban a bejövő víz nem mindig azonos mennyiségű a kimenő szennyvízzel. Aki öntözésre is használja a vizet, annak érdemes erre a célra külön mérőórát felszereltetnie, így az öntözés után nem kell szennyvízdíjat fizetnie.

Kinek kell majd talajterhelési díjat fizetnie?
Minden olyan ingatlantulajdonosnak talajterhelési díjat kell fizetni, nem köt rá a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára, hanem a korábbi szikkasztó rendszerű szennyvíztárolót használja.  Az egyedi zárt szennyvíztárolót használóktól szigorúan számon kérik a rendszeres szippantásokról szóló számlát.

Mentesül-e a környezetterhelési díj alól, aki csatlakozik a beruházáshoz?
A rákötést követően a helyi rendeletek értelmében igen.

Utolsó frissítés: 2013-03-07