a honlap felülete akadálymentes
Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs községek szennyvízelvezetése

»A program / Eseménynaptár

       

2014. május 7. - Projektzáró rendezvény

2014. március 31. - Megkezdődik a műszaki átadás átvétel 

2014. február 15. - Elindul a próbaüzem Kaposszerdahelyen

2013. december 27. - Sikeres forgatási próba a beruházás helyszínén

2013. november 25. - Átemelők kivitelezése Kaposszerdahelyen

2013. október 15. - Munkaterület-átadás a sántosi és szentbalázsi közút felújításához.

2013. szeptember - megjelent az ajánlattételi felhívás a 66. sz. főút sántosi és szentbalázsi szakaszának végleges helyreállítására.

2013. július 5. - Lezárult a próbaüzem, műszaki átadás Sántoson és Szentbalázson

2013. április 12. - Próbaüzem indult Szentbalázson és Sántoson.

2013. március 18. - Lakossági fórum Sántoson a próbaüzem megkezdéséről

2013. március 13. - Lakossági fórum Szentbalázson a próbaüzem megkezdéséről

2013. február 22. - Lakossági fórum Kaposszerdahelyen a csatornaépítési munkák megkezdéséről

2013. január 16. - A munkaterület hivatalos átadása a kivitelezőknek Kaposszerdahelyen

2012. december 19. - Nyílt nap Kaposszerdahelyen. E rendezvény keretében kerül aláírásra a Kaposszerdahelyen induló csatornaépítés szerződése, s egyúttal bemutatkozik a lakosságnak a kivitelező.

2012. december 14. - Sántoson és Szentbalázson téli szünetet tart a kivitelező, miután elkészültek a gravitációs gerincvezetékek, a házi bekötések, a házi beemelők és a szennyvíz nyomóvezetékek. 70 százalékos készültségben vannak a hálózati átemelők is.

2012. december 6. - megszületett az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés, amely eredményesnek ítélte a Szerdahely - 12 Konzorcium ajánlatát.

2012. október 30. - a kaposszerdahelyi kivitelezésre beadott ajánlatok bontása: 1 db ajánlat érkezett, melyet a Szerdahely - 12 Konzorcium adott be.

2012. október 26. - a Társulás az úgynevezett "Önerő alapra" is beadott pályázatot

2012. október 5. - megjelent a kaposszerdahelyi kivitelezésre kiírt II. közbeszerzési kiírás. 1 db ajánlat érkezett be a Szerdahely - 12 Konzorcium néven.

2012. szeptember - a Társulás pályázatot adott be a BM EU Önerő Alapra

2012. augusztus 1. - A Társulásnál időközi helyszíni ellenőrzést tartott a Közreműködő Szervezet, amely során a projekt haladását, ügyvitelét rendben találták.

2012. április 20. Sántos - Ünnepélyes projektnyitó rendezvény. Képek az eseményről

2012. április 16. - Sántoson és Szentbalázson megkezdődtek a csatornaépítés munkálatai, felállításra került mindhárom településen a projektet jelző 'B' típusú hirdetőtábla

2012. március 29. - Lakossági fórum keretében mutatkozott be a helyi ingatlantulajdonosoknak a Sántos és Szentbalázs beruházási munkáját végző, közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelező, a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt.

2012. március 5. - Dr. Sárhegyi Judit, a Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulás elnöke, valamint Kovács Tamás, a közbeszerzési eljáráson nyertes Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. vezérigazgatója aláírták a Sántos és Szentbalázs csatornaépítéséről szóló kivitelezői szerződést.

2012. február 15. - az egy érdekeltségi egységre eső hozzájárulás befizetésének határideje (egyösszegű fizetés esetén). A részletfizetést választók számára ez az első részlet fizetésének a napja. A további részletek minden hónap 15. napján esedékesek.

2012. január - a Víziközmű Társulat minden ingatlantulajdonos levélben értesít az érdekeltségi hozzájárulás összegéről, a megfizetés módjáról és határidejéről.

2011. november 15. - Dr. Sárhegyi Judit, a Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulás elnöke és Lasch  Tímea az Energia Központ Nonprofit Kht. üyvezetője aláírták a Támogatási szerződést Budapesten. Ez zöld utata ad a beruházásnak.

2011. október 26. Kaposszerdahely - a polgármesteri hivatalban Prépost László polgármester és dr. Sárhegyi Judit társulási elnök tájékoztatja a helyi lakosságot arról, hogy a projekt elnyerte az Európai Unió támogatását, s hamarosan megkezdődhet a csatornaépítés.

2011. október 25. Szentbalázs - a Faluházban dr. Sárhegyi Judit polgármester, a társulás elnöke tájékoztatja a helyi lakosságot arról, hogy a projekt elnyerte az Európai Unió támogatását, s hamarosan megkezdődhet a csatornaépítés.

2011. október 24. Sántos - a Faluházban Tóth Imre polgármester és dr. Sárhegyi Judit társulási elnök tájékoztatja a lakosságot arról, hogy a projekt elnyerte az Európai Unió támogatását, s hamarosan megkezdődhet a csatornaépítés.

2011. szeptember - Megérkezik a támogató levél a Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társuláshoz - a megvalósításra készült pályázat pozitív elbírálásban részesült.

2010. október 30. - Az előkészítő szakasz lezárult

2010. október 26. - Sajtótájékoztatón jelentik be Kaposszerdahelyen a 2. fordulós pályázat elkészültét

2010. október 25. - a 2. fordulós pályázat beadása

2010. október 20. - dr. Sárhegyi Juditot választják meg a Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulás elnökének

2010. október 3. - az önkormányzati választások eredményeként Szentbalázs polgármestere a következő 4 évben is dr. Sárhegyi Judit, új polgármesterként Prépost László kezdi meg a munkát Kaposszerdahelyen, és Tóth Imre Sántoson

2010. július 22. - megalakul a Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Víziközmű Társulat

2010. július 13-20. - Lakossági fórumok 6 helyszínen 6 nap alatt Kaposszerdahelyen

2010. június 09. -  Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulás megalakulása

2010. április 7. - Falugyűlés Szentbalázson

2010. május 29. - Falunap Kaposszerdahelyen

2009. november 16. - Médiatréning

2009. augusztus 31. - Közvélemény-kutatás

2009. április 30. - Cselekvési (kommunikációs a terv) elkészítése

2009. április 16. - Lakossági fórum Kaposszerdahelyen

2009. április 14. - Lakossági fórum Sántoson

2009. április 8. - Lakossági fórum Szentbalázson

2009. máricius 5. - PR tevékenységet ellátó cég kiválasztása és projekt előkészítésben való részvétele

2008. december 31. - Közbeszerzési szakértő kiválasztása és részvétele az előkészítésben

2008. december 15. - Közmeghallgatás Sántoson

2008. december 11. - Közmeghallgatás Kaposszerdahelyen

2008. december 2. - Közmeghallgatás, falunap Szentbalázson

2008. október 21. - közmeghallgatás Szentbalázson

2008. október 15. - Támogatási szerződés aláírása - megkezdődik az Előkészítő szakasz

Utolsó frissítés: 2014-05-06