a honlap felülete akadálymentes
Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs községek szennyvízelvezetése

»A program / Beruházás szakasza

       

Dr. Sárhegyi Judit és Lasch Tímea aláírja a támogatási szerződést2011. november 15-én dr. Sárhegyi Judit, a Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulás elnöke és Lasch Tímea, az Energia Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője aláírták a három település szennyvízberuházásának támogatásáról szóló szerződést.

A dokumentumban rögzítették, hogy Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs szennyvízberuházása megvalósítási munkáinka nettó összköltsége 816.985.023 forint lesz, melynek 83,95 %-át 685.881.051 Ft-ot az Európai Unió és a Magyar Állam biztosít. A fennmaradó 16,05 % megfizetése a 3 település ingatlantulajdonosaira hárul: ez 131.103.972 Ft.

A projektnek vannak úgynevezett "nem támogatott tartalmai", vagyis olyan költségei, melyekhez nem jár sem uniós, sem állami támogatás, ezért megfizetésük a pályázó települések ingatlantulajdonosainak kötelezettsége. Ezek jelentősen megnövelik az önerő mértékét. Ilyen költség például az állami területek igénybevételéért fizetendő kártalanítás és a Kaposvár MJV önkormányzatának fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás, de ezen felül biztosítani kell 15%-os tartalékkeretet is. Mindezek összessége adja a lakosok által fizetendő önrész 300.000 Ft-os mértékét. Amennyiben a projekt végső elszámolásánál többlet mutatkozik, akkor azt az önerőt befizető lakosság számára visszajuttatja a társulás.

A Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulás szigorú pályázati és pénzügyi ellenőrzés mellett hajtja végre a beruházást. Mindhárom önkormányzat érdeke a takarékos gazdálkodás, a társulás minden lehetőséget kihasznál az újabb támogatások elnyerésére: ezért pályáztak már az EU és a BM Önerő alaphoz is.

A Kaposszerdahely, Sántos Szentbalázs Községek Szennyvízelvezetése című projekt megvalósítása a 2011. november 14. és 2014. május 17. közötti időszakban történik.

Sántoson és Szentbalázson 2012 áprilisában kezdődött a beruházás, melynek kivitelezésével a Szabadics Közmű- és Mélyépítõ Zrt.-t bízta meg a Társulás. Sántoson 2717 folyóméter gravitációs csatorna épül, 188 házi bekötés készül. Szentbalázson csaknem 3 ezer folyóméter a lefektetett gravitációs csatorna hossza, 131 a bekötések száma. A két településen 2012 decemberéig befejeződött az állami közutak sávos és az önkormányzati utak ideiglenes helyreállítása.

A 2013-as év feladata a hálózati szennyvízátemelõk gépészeti munkája, az elektromos és irányítástechnikai szerelése, a hálózati átemelõk udvartér kialakítása, kerítés építések, a szagtalanító berendezések kiépítése, az állami közutak és az önkormányzati utak végleges sávos helyreállítása. Sántoson és Szentbalázson 2013. április 1-jén indul a próbaüzem, amely időszak alatt az ingatlanok rácsatlakozhatnak a hálózatra.

Kaposszerdahelyen a Szerdahely - 12 Konzorcium - melyet három vállalkozás, a Szekszárd - Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft., a BITT Kft., valamint a Wolfbau Team Kft. alkot - építi a csatornahálózatot. A településen a kivitelezés 2013 januárjától 2014 áprilisáig tart, ez alatt elkészül több mint 7 ezer folyóméter gravitációs csatorna, 371 bekötés, 4 szennyvízátemelő, s csaknem 2,5 ezer folyóméter nyomócső elhelyezése. Az építési munkák kezdési időpontja február 18., de befolyásoló tényező a téli időjárás.

Utolsó frissítés: 2014-02-15