a honlap felülete akadálymentes
Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs községek szennyvízelvezetése

»A program

       

földre fektetett csövekHárom település - Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs - fogott össze, hogy együtt építsék ki szennyvízelvezetési rendszerüket uniós forrásra támaszkodva. A  csatornahálózat hiánya a környezet akaratlan szennyezésével jár együtt. A települések ez irányú elmaradottságukat pótolják a beruházással, amelyhez most jó eséllyel készítik elő az uniós támogatásra szóló pályázatot. Mindhárom kaposvári agglomerációba tartozó falu figyelemre méltó fejlődést mutat. Kaposszerdahely lakossága az elmúlt 25 évben majd felével nőtt, jelenleg 1045-en laknak a településen. Sántosnak 592, Szentbalázsnak pedig 358 a lélekszáma, ezek a falvak is az ország kistelepüléseire jellemző drasztikus népességcsökkenést elkerülték. A Kaposvártól dél-keletre 10-13 kilométerre elhelyezkedő falvak infrastrukturálisan jó helyzetben vannak: villanyvilágítás, vezetékes ivóvíz és gázhálózat is van, a teljes közművesítéshez már csak a csatornahálózat kiépítésére van szükség.

Az uniós elvárásoknak megfelelően, egy kormányrendelet alapján minden településen meg kell oldani a szennyvíz megfelelő elvezetését, valamint többfokozatú megtisztítását 2015-ig. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program keretében, uniós pályázatok segítségével most lehetőség nyílik arra, hogy a három település 16%-os önerőt vállalva kiépítse saját szennyvízelvezetési rendszerét. Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs csatornaprogramjának pályázat által támogatott költségvetése 817 millió forint, (ezen kívül a nem támogatott tartalom mintegy 50 millió forint), melyet önerőből képtelen lenne előteremteni a három település. Az anyagi lehetőségeken túl, más feltételek is a projekt véghezvitele mellett szólnak. A meglevő kaposvári szennyvíztisztító telephez lehet csatlakozni, mert az rendelkezik a településeknek szükséges szabad kapacitással, így el lehet kerülni a saját szennyvíztisztító telep építését. A domborzati viszonyok lehetővé teszik, hogy a területről teljes egészében gravitációs technológiával összegyűjtsék a szennyvizet, ami jelentős üzemeltetési költségmegtakarítást jelent.

csövet szerelő munkás munka közbenLényeges szempont az is, hogy a szennyvízbekötések elkészülésével a mostani talaj- és talajvízszennyezés teljesen megszűnik. Ez azért is különösen fontos, mert Kaposszerdahely a Berki patak, Sántos és Szentbalázs pedig a Surján patak völgyében fekszik. Ezek a patakok pedig a Kapos folyóba futnak bele, amely végül a Dunába torkollik, így közvetlenül szennyezik a már infrastrukturálisan fejlettebb területeket is.

A hálózat kiépítés közben is szem előtt tartják a tervezők és a kivitelezők fenntartható fejlődés elvét, ami azt jelenti, hogy munkálatok során figyelnek a természeti értékek megőrzésére. A fejlesztés nem járhat együtt a környezet rombolásával, hiszen a beruházás annak megóvása miatt is valósul meg. A munkálatok 2012 első félévben kezdődnek, míg a befejezésre 2014-ben kerül sor. Az építkezés alatt forgalomelterelésekre kell számítani, és mivel minden beépített telket a hálózatra kapcsolnak, ezért időleges kellemetlenségek adódhatnak. A kivitelezők azonban mindent az eredeti állapotban adnak vissza, ezt uniós előírás garantálja.

A csatornázás várhatóan lehetőséget teremt majd a települések ipari és szolgáltatási fejlesztéséhez. Az életminőség és a környezeti állapot javításán túl a beruházás segíti a Dél-dunántúli Régió gazdaságának fejlődését. A versenyképesség fokozása miatt alapvető fontosságú, hogy a kaposvári agglomerációhoz tartozó településeken is korszerű szennyvízelvezető rendszer épüljön ki.

Utolsó frissítés: 2014-02-15